Хидравличен разединител HW 60

Описание

Хидравличен разединител HW 60

 

Хидравличен разединител с топлинна изолация за свързване преди разпределителния колектор. Устройството позволява да се раздели по хидравличен път първичния от вторичния кръг и с това да се получи по-голям обемен дебит в колектора в сравнение с дебита, циркулиращ през котела. Хидравличният разединител е особено подходящ да се монтира при инсталации с кондензационни котли.
В действителност правилната настройка на помпата на котела осигурява ниска температура на връщащата вода – винаги по-ниска от 57°C. Това е температурата на кондензация на парата в газ, така че се повишава ефективността на инсталацията.

 • Щуцери към инсталацията или към разпределителен колектор (външни резби): 1″ или 1 1/4″.
 • Щуцери към котела (вътрешни резби): 1″ или 1 1/4″.
 • Щуцер от долната страна на хидравличния разединител за котелен температурен сензор 1/2″ вътрешна резба.
 • Размери с изолацията: 110 x 110 mm.

 

Хидравличен разединител тип HW 60/125 1″

 • Подходящ за дебити до 2 m3/h (отоплителна мощност до 50 kW)
 • Връзки към колектора: 1″ външна резба, междуосево разстояние: 125 mm.
 • Връзки към котела: 1″ вътрешна резба, междуосево разстояние: 250 mm.
 • Код: HW60/125-04

 

Хидравличен разединител тип HW 60/125 1 1/4″

 • Подходящ за дебити до 3 m3/h (отоплителна мощност до 70 kW)
 • Връзки към колектора: 1 1/4″ външна резба, междуосево разстояние: 125 mm.
 • Връзки към котела: 1 1/4″ вътрешна резба, междуосево разстояние: 250 mm.
 • Код: HW60/125-05


Хидравличен разединител тип HW 60/375A 1 1/4″

 • Подходящ за дебити до 4 m3/h (отоплителна мощност до 70 kW)
 • Връзки към колектора: 1 1/4″ външна резба
 • Връзки към котела: 1 1/4″ външна резба
 • Горен щуцер за предпазна група: 1″ външна резба
 • Долен щуцер за дренажен кран или температурен снзор 1/2″ вътрешна резба
 • Код: HW60/375А

 

 

В зависимост от типа на инсталацията – например подово-лъчисто отопление, радиаторно отопление и др., към колекторите могат да бъдат свързани различни типове помпени групи – за всеки клон от инсталацията отделна помпена група. Поради това динамиката на потоците, които минават през колектора е силно повлияна от моделите помпени агрегати, които са използвани, тъй като всеки от тях има своите собствени дебит и работна температура.

Благодарение на хидравличния разединител потоците между първичния и вторичния кръг не е задължително да са еднакви. Дебитите са посочени в следната таблица:

Тип на колектораТип на хидравличния разединителДебит на първичния кръг – препоръчителен и максималенОбщ максимален дебит във вторичния кръг
HV 60/125 (1″)HW 60/125-04 (1″)2000 l/h – 4000 l/h4000 l/h
HV 70/125 (1 ¼”)HW 60/125-05 (1 ¼”)3000 l/h – 5000 l/h5000 l/h

 

МАКСИМАЛЕНВръзкиВръзки 
ДЕБИТинсталациякотелКод
до 2 m3/h1″1″HW60/125-04
до 3 m3/h1 1/4″1 1/4″HW60/125-05
до 4 m3/h1 1/4″1 1/4″HW60/375A *

*HW60/375A е за вертикален монтаж

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!