Потопяеми помпи с използване на ВЕИ Grundfos SQ Flex

Описание

Потопяеми помпи с използване на възобновяеми енергийни източници

Grundfos SQ Flex


Технически данниПриложения
Дебит, Q: макс. 90 m3/ден
Напор, H: макс. 200 m
Темп. на течността:0°C до +40°C
Напрежение: 30-300 VDC или
1 x 90-240 V,
50/60 Hz
Дълбочина на монтаж:макс. 150 m
Водоснабдителни системи с използване на възобновяеми енергийни източници

Системите за водоснабдяване SQFlex
са подходящи за места, като:
• Училища, болници, едно-фаммилни
къщи, малки села
• Напояване във ферми и парници
• Животновъдни паркове и ферми
• Национални паркове

 

 

Характеристики и предимстваОпции
• Захранване: Слънчеви модули,
вятърни турбини, генератор или
батерии
• Лесен монтаж
• Надеждно водоснабдяване
• Необслужваеми
• Възможности за добавяне на
допълнителни модули
• Ефективно водоснабдяване
• Защита от работа “на сухо”