Помпи с режещ нож Grundfos SEG & SEG AutoAdapt

Описание

Помпи с режещ нож Grundfos SEG

 

Технически данни:
Дебит, Q: макс. 5 l/s
Напор, H: макс. 47 m
Темп. на течността: 0°C до +40°C

Приложения:
Помпите са подходящи за пренос на канализационни (фекални) и отпадни води през тръби с диаметър от мин. 40 mm

 

Характеристики и предимства:

• Лесни за сервизиране
• Монтаж на носещи крачета или авто-куплираща система
• Непрекъсната работа с напълно потопена помпа
• Вградена защита на двигателя
•SmartTrim подобрена система на режещия нож
• Напълно капсулован кабелен вход

Опции:
• Широка гама от аксесоари
• Следене и управление на една или няколоко помпи

SEG – Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент
Работна температура Tmax= 40оC, кабел 10 m. Фланцево присъединяване DN40/DN50 PN6.

P/N:ТипЗахр.
96075893SEG.40.09.2.1.502 230V
96075894SEG.40.09.EX.2.1.502 230V
96075897SEG.40.09.2.50B 400V
96075898SEG.40.09.EX.2.50B 400V
96075901SEG.40.12.2.1.502 230V
96075902SEG.40.12.EX.2.1.502 230V
96075905SEG.40.12.2.50B 400V
96075906SEG.40.12.EX.2.50B 400V
96075909SEG.40.15.2.50B 400V
96075910SEG.40.15.EX.2.50B 400V
96075913SEG.40.26.2.50B 400V
96075914SEG.40.26.EX.2.50B 400V
96075915SEG.40.31.2.50B 400V
96075916SEG.40.31.EX.2.50B 400V
96075917SEG.40.40.2.50B 400V
96075918SEG.40.40.EX.2.50B 400V

502 = 1×220-240V, 50B = 3×380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

Аксесоари: табла LC(D)108, поплавъци, арматури, автокуплиращи системи, шахти.

SEG-E Версия Аuto ADAPT, версия – комплект с интегрирани сензори за нива
Не се изискват поплавъци и табло за управление за монтаж от 1 до 4 помпи в една шахта

P/N:ТипЗахр.
96878505SEG.40.09.E.2.1.502230 V
96878506SEG.40.09.E.2.50B400 V
96878507SEG.40.09.E.EX.2.1.502230 V
96878508SEG.40.09.E.EX.2.50B400 V
96878509SEG.40.12.E.2.1.502230 V
96878510SEG.40.12.E.2.50B400 V
96878512SEG.40.12.E.EX.2.1.502230 V
96878513SEG.40.12.E.EX.2.50B400 V
96878514SEG.40.15.E.2.50B400 V
96878515SEG.40.15.E.EX.2.50B400 V
96878516SEG.40.26.E.2.50B400 V
96878517SEG.40.26.E.EX.2.50B400 V
96878518SEG.40.31.E.2.50B400 V
96878519SEG.40.31.E.EX.2.50B400 V
96878520SEG.40.40.E.2.50B400 V
96878521SEG.40.40.E.EX.2.50B400 V


502 = 1×220-240V, 50B = 3×380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение
E = версия Auto Adapt

 

Механични аксесоари за SEG и SEG-E

P/N:Тип
96076063Автокуплираща система с пета
96076196Крачета 100mm 
96497466Верига със звено за закрепване, L= 3 m