Помпи за противопожарни системи с дизелов двигател, одобрени по VdS

Описание

Помпи за противопожарни системи с дизелов двигател, одобрени по VdS

 

ПОМПИ NKF С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ, ОДОБРЕНИ ПО VdS

 

Пожарните помпи Grundfos Fire NKF обикновено се използват при гасене на пожари, за приложения за доставка на вода за пожарникарски маркучи (хидранти), пожарни кранове или спринклерни системи.

Пожарни помпи Grundfos Fire NKF, проектирани и одобрени по VdS

Серии помпи:

 • NKF 50-200
 • NKF 65-200
 • NKF 80-200
 • NKF 80-250
 • NKF 100-200
 • NKF 125-250
 • NKF 150-400
 • NKF 150-500

Обхват на доставката:

Пожарните помпи Grundfos Fire NKF са сглобени и тествани от завода-производител и се предлагат в следния вариант: помпа с дизелов двигател и табло, монтирани на обща рама.

 

Снабдени са с:

 • Охладителна линия
 • Гъвкава изпускателна тръба
 • Индустриален шумозаглушител
 • Резервоар за дизелово гориво
 • Топлообменник с монтирани вентили

Характеристики:

 • NKF са едностъпални, центробежни помпи.
 • Аксиален смукателен щуцер и радиален нагнетателен щуцер
 • Хоризонтален вал от въглеродна стомана с бронзови легла за лагерите
 • Чугунен корпус
 • Бронзово работно колело
 • Размери в съответствие с DIN 24256 и ISO 2858.
 • Динамично и хидравлично балансирани въртящи се части в съответствие с ISO 1940, клас 6,3; хидравлично балансиран ротор
 • Търкалящи лагери за високо натоварване с маслено смазване
 • Валов уплътнител