Помпи за дренажни, канализационни и отпадни води Grundfos DP, EF, SL1, SLV

Описание

Помпи за дренажни, канализационни и отпадни води Grundfos DP, EF, SL1, SLV

 

Технически данниПриложения
Дебит, Q: макс. 88 l/s
(70 m3/h)
Напор, H: макс. 45 m
Темп. на течността:0°C до +40°C
DN на изхода: Rp 2 до DN 150
Помпите са подходящи за:
• Отводняване
• Отточна вода
• Канализационни и отпадни води
• Технологична вода
• Битови отпадни води

 

Характеристики и предимстваОпции
• Кабелно свързване чрез куплунг
• Уникална система за свързване
посредством скоба
• Едноканални и “Vortex” работни
колела
• Пренос на частици до 65 mm
• Пакетно уплътнение на вала
• Модулна конструкция
• Мин. време за принудителен престой
• Системи за управление и защита
• Контрол на работата на двигателя

 

Списък на базовите модели:

DP10 – Потопяеми помпи от чугун за дренаж на води
Работна температура Tmax= 40оC, кабел 10 m. Присъединяване 2″ или DN65
Макс. размер на частицитe: Ф10 mm. Полу-отворено работно колело (Semi Open).

P/N:Тип
96104200DP10.50.09.2.1.5022″
96104202DP10.50.09.A.2.1.5022″
96104204DP10.50.09.2.50B2″
96104206DP10.50.09.A.2.50B2″
96104208DP10.50.15.2.50B2″
96104210DP10.50.15.A.2.50B2″
96106542DP10.65.26.2.50BDN65
96106544DP10.65.26.A.2.50BDN65

502 = 1×220-240V, 50B = 3×380-415V
A = в комплекта е включено табло за управление и поплавък
Аксесоари: табла LC(D)108, поплавъци, арматури, автокуплиращи системи.

EF30 – Потопяеми шламови помпи от чугун за отпадни води
Работна температура Tmax= 40оC, кабел 10 m. Присъединяване 2″.
Макс. размер на частицитe: Ф30 mm. Полу-отворено работно колело (Semi Open).

P/N:Тип
96106546EF30.50.06.2.1.5022″
96106550EF30.50.06.2.50B2″
96115111EF30.50.09.2.1.5022″
96115115EF30.50.09.2.50B2″
96106554EF30.50.11.2.1.5022″
96106558EF30.50.11.2.50B2″
96104196EF30.50.15.2.50B2″

502 = 1×220-240V, 50B = 3×380-415V
Аксесоари: табла LC(D)108, поплавъци, арматури.

 

SL1 – Потопяеми канализационни помпи от чугун

Макс. размер на частицитe: Ф50 mm (SL1.50), 80 mm (SL1.80), 100 mm (SL1.100).
Едноканално работно колело.
Работна температура Tmax= 40оC. Кабел 10 m

P/N:Тип
96106566SL1.50.65.09.2.50BDN65
96104129SL1.50.65.11.2.50BDN65
96104118SL1.50.65.15.2.50BDN65
96836307SL1.50.65.22.2.50DDN65
96836311SL1.50.65.30.2.50DDN65
96872032SL1.50.65.40.2.51DDN65
96836286SL1.50.80.22.2.50DDN80
96836289SL1.50.80.30.2.50DDN80
96872071SL1.50.80.40.2.51DDN80
96872130SL1.80.80.15.4.50DDN80
96836605SL1.80.80.22.4.50DDN80
96872177SL1.80.80.30.4.50DDN80
96872217SL1.80.80.40.4.51DDN80
96873771SL1.80.80.55.4.51DDN80
96873359SL1.80.80.75.4.51DDN80
96836267SL1.80.100.15.4.50DDN100
96836271SL1.80.100.22.4.50DDN100
96836283SL1.80.100.30.4.50DDN100
96873358SL1.80.100.40.4.51DDN100
96873360SL1.80.100.55.4.51DDN100
96873361SL1.80.100.75.4.51DDN100
96873364SL1.100.100.40.4.51DDN100
96873365SL1.100.100.55.4.51DDN100
96873366SL1.100.100.75.4.51DDN100
96873367SL1.100.150.40.4.51DDN150
96873368SL1.100.150.55.4.51DDN150
96873369SL1.100.150.75.4.51DDN150

50B = 50 Hz, 400-415 V, DOL
50D = 50 Hz, 380-415 V, DOL
51D = 50 Hz, 380-415 V, Y/D

SLV – Потопяеми канализационни помпи от чугун

Макс. размер на частицитe: Ф65 mm (SLV.65), 80 mm (SLV.80), 100 mm (SLV.100). SUPER VORTEX работно колело.
Работна температура Tmax= 40оC
Кабел 10 m

P/N:Тип
96115123SLV.65.65.09.2.50BDN65
96106577SLV.65.65.11.2.50BDN65
96104192SLV.65.65.15.2.50BDN65
96836323SLV.65.65.22.2.50DDN65
96871968SLV.65.65.30.2.50DDN65
96871971SLV.65.65.40.2.51DDN65
96836287SLV.65.80.22.2.50DDN80
96836303SLV.65.80.30.2.50DDN80
96842221SLV.65.80.40.2.51DDN80
96836266SLV.80.80.11.4.50DDN80
96857830SLV.80.80.13.4.50DDN80
96836269SLV.80.80.15.4.50DDN80
96835691SLV.80.80.22.4.50DDN80
96871980SLV.80.80.22.4.51DDN80
96871995SLV.80.80.40.4.51DDN80
96871992SLV.80.80.40.2.51DDN80
96873784SLV.80.80.60.2.51DDN80
96871998SLV.80.80.75.2.51DDN80
96872003SLV.80.80.92.2.51DDN80
96872005SLV.80.100.11.4.50DDN100
96890480SLV.80.100.13.4.50DDN100
96872008SLV.80.100.15.4.50DDN100
96872244SLV.80.100.22.4.50DDN100
96872243SLV.80.100.22.4.51DDN100
96872022SLV.80.100.40.4.51DDN100
96872010SLV.80.100.40.2.51DDN100
96893379SLV.80.100.60.2.51DDN100
96872011SLV.80.100.75.2.51DDN100
96872023SLV.80.100.92.2.51DDN100
96890789SLV.80.100.110.2.51DDN100
96836305SLV.100.100.30.4.50DDN100
96872026SLV.100.100.40.4.51DDN100
96872028SLV.100.100.55.4.51DDN100
96872029SLV.100.100.75.4.51DDN100

50B = 50 Hz, 400-415 V, DOL
50D = 50 Hz, 380-415 V, DOL
51D = 50 Hz, 380-415 V, Y/D

Автокуплиращи системи

P/N:Описание на принадлежности
96090992Автокуплираща система DN 65
96090993Автокуплираща система DN 80
96090994Автокуплираща система DN 100
96090995Автокуплираща система DN 150

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!