Модулни резервоарни станции за дозиране DTS

Описание

 

Модулни Резервоарни Станции за Дозиране DTS

Общи данни
Дозирането е прецизна операция и е една от основните задачи при химическата и процесна инженерингова дейност, както и при третирането на води. Помпите с цифрово дозиране ( DIGITAL DOSINGTM) осигуряват оптимална работа за тези области на приложение.
Изборът на дозираща помпа и подходящите принадлежности изисква систематично и добре обмислено адаптиране към всички работни параметри.
Тъй като инсталирането им е лесно, резервоарните станции за дозиране са най-добрият избор по отношение на икономическа ефективност, когато в някакъв процес трябва да се добавят точно и по контролируем начин течности като коагуланти, дезинфектанти или неутрализиращи реагенти.
Дозиращите станции DTS са предназначени за съхранение и дозиране на течни химикали. Те могат да бъдат конфигурирани с помощта на код за типа и могат гъвкаво да се прилагат за изпълнение на различни случаи на дозиране. Благодарение на използуваните висококачествени материали DTS дозиращите станции могат да се използуват универсално за голямо разнообразие дозирани течности.Изборът на материалите може да се променя чрез конфигурирането.

Компоненти и характеристики
• Химически устойчив резервоар, изработен от ултравиолетово-стабилизиран, полупрозрачен или черен полиетилен, в 6 размера – от 75 до 1000 литра, с релефно нанесена скала в литри и с полиетиленова капачка на резба
• Полиетиленов уловителен съд с различни размери
• Ръчен миксер или електрическа бъркалка с ключ за ниво
• Гъвкава или твърда смукателна линия от ПВЦ или от полипропилен с дънен клапан и ключ за две нива за защита срещу работа „на сухо" (липса на течност за дозиране)
• Инжектор от PVC или от полипропилен PP с G 1/2" резбово съединение
• 10 m нагнетателна линия от полиетилен PE или PVC
• Дренажен кран
• Арматура за пълнене
• Многофункционален клапан
• Подготовка за монтиране на дозираща помпа: резбова втулка и адпторна планка, включително крепежните елементи.

Дозиращите помпи не са включени в стандартната доставка. Те могат да бъдат избрани съобразно изискванията към тях измежду гамите модели DMS, DMI, DME и DDI на Grundfos Alldos – Германия (компания на Grundfos A/S – Дания) и трябва да бъдат заявени отделно.

Приложения

  • Дозиране на биоциди и инхибитори в охлаждаща вода
  • Дозиране на основи и киселини при контрол на рН
  • Дозиране на коагуланти (като железен (II/III) хлорид) при третиране на отпадни води
  • Дозиране на хипохлорит
  • Дозиране на почистващи реагенти и дезинфектанти (CIP процеси, почистващи машини)
  • Дезинфекция на вода в селското стопанство
  • Дезинфекция на вода в хотели, курортни комплекси, жилищни и обществени сгради